MBIFL 2023 | South India's Biggest Literature Festival | Edition 4

1

M. N. Govindan Nair

2

Subhas Chandra Bose

3

Subhas Chandra Bose

4

Pattom A. Thanu Pillai

5

M. Visvesvaraya

6

C. Kesavan

7

Chithira Thirunal Balarama Varma

8

K. Karunakaran

9

Swami Vivekananda

10

Accamma Cherian

11

Vayalar Ramavarma

12

Ayyankali

13

K. P. P. Nambiar

14

K. R Elankath

15

G. Devarajan

16

P. Bhaskaran

17

Ulloor S. Parameswara lyer

18

Rabindranath Tagore

19

Swadeshabhimani Ramakrishna Pillai

20

Svetoslav Roerich

21

Yuri Gagarin

22

P. Krishna Pillai

23

Kattayikonam V Sridhar

24

Indira Gandhi

25

Semmangudi Srinivasa lyer

26

K. C. S. Mani

27

Jawaharlal Nehru

28

Rajiv Gandhi

29

Dhanvantari

30

Chithira Thirunal Balarama Varma

31

Mahatma Gandhi

32

Kesari Balakrishna Pillai

33

Lal Bahadur Shastri

34

Ponnara Sreedhar

35

K. Sukumaran

36

Sree Narayana Guru

37

T. Madhava Rao

38

Velu Thampi Dalawa

39

Chattampi Swamikal

40

Ayyankali

41

E. M. S. Namboodiripad

42

A. R. Raja Raja Varma

43

Pattom A. Thanu Pillai

44

Balabhaskar

45

Annie Mascarene

46

Hippocrates

47

Dr. P. Palpu

48

A. K. Gopalan

49

Kumaran Asan

50

T. M. Varghese

 • 1. M. N. Govindan Nair
 • 2. Subhas Chandra Bose
 • 3. Subhas Chandra Bose
 • 4. Pattom A. Thanu Pillai
 • 5. M. Visvesvaraya
 • 6. C. Kesavan
 • 7. Chithira Thirunal Balarama Varma
 • 8. K. Karunakaran
 • 9. Swami Vivekananda
 • 10. Accamma Cherian
 • 11. Vayalar Ramavarma
 • 12. Ayyankali
 • 13. K. P. P. Nambiar
 • 14. K. R Elankath
 • 15. G. Devarajan
 • 16. P. Bhaskaran
 • 17. Ulloor S. Parameswara lyer
 • 18. Rabindranath Tagore
 • 19. Swadeshabhimani Ramakrishna Pillai
 • 20. Svetoslav Roerich
 • 21. Yuri Gagarin
 • 22. P. Krishna Pillai
 • 23. Kattayikonam V Sridhar
 • 24. Indira Gandhi
 • 25. Semmangudi Srinivasa lyer
 • 26. K. C. S. Mani
 • 27. Jawaharlal Nehru
 • 28. Rajiv Gandhi
 • 29. Dhanvantari
 • 30. Chithira Thirunal Balarama Varma
 • 31. Mahatma Gandhi
 • 32. Kesari Balakrishna Pillai
 • 33. Lal Bahadur Shastri
 • 34. Ponnara Sreedhar
 • 35. K. Sukumaran
 • 36. Sree Narayana Guru
 • 37. T. Madhava Rao
 • 38. Velu Thampi Dalawa
 • 39. Chattampi Swamikal
 • 40. Ayyankali
 • 41. E. M. S. Namboodiripad
 • 42. A. R. Raja Raja Varma
 • 43. Pattom A. Thanu Pillai
 • 44. Balabhaskar
 • 45. Annie Mascarene
 • 46. Hippocrates
 • 47. Dr. P. Palpu
 • 48. A. K. Gopalan
 • 49. Kumaran Asan
 • 50. T. M. Varghese
book ticket