ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനറും ഇന്‍ഫഌവന്‍സറുമാണ് സൂസന്‍ എബ്രഹാം. Susamma Talks എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല്‍ സൂസന്റെയാണ്.