എഴുത്തുകാരിയും ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലും. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേ: ഒരു പട്ടാളക്കാരിയുടെ ഓര്‍മക്കുറിപ്പുകള്‍ മാതൃഭൂമി ബുക്‌സ് പുറത്തിറക്കാന്‍ പോകുന്ന സോണിയയുടെ പുസ്തകമാണ്.