P.B.Rishikeshan

P.B.Rishikeshan is a Malayalam poet and writer. Some of his notable publications are 'Onn aduth varumo nee' and 'Mindal'.

കവിയും എഴുത്തുകാരനും. ഒന്നടുത്ത് വരാമോ നീ, മിണ്ടല്‍ തുടങ്ങിയ കാവ്യസമാഹാരങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.