Adhi

Aadi who hails from Calicut is a queer writer, activist and orator. He has published a poetry collection titled Pennappan that explores the nuances of queer experiences. Queer politics and intersectionality are his thrust areas which he profusely conveys through writings and speeches.

എഴുത്തുകാരനും ആക്റ്റിവിസ്റ്റും വാഗ്മിയും. വിചിത്രമായ അനുഭവങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണപ്പൻ എന്ന കവിതാസമാഹാരം അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വിയർ പൊളിറ്റിക്‌സും ഇന്റർസെക്ഷണാലിറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ കടന്നു വരുന്നു.